İNSAN RESURSLARI SİYASƏTİMİZ

Bayburt Grup istedadlı şəxsləri işə götürərkən müvafiq vəzifələrə ən uyğun namizədləri işə qəbul prosesinə daxil etməyi hədəfləyir.

Bayburt Grup y yeni məzunlara və sahələrində təcrübəsi olan namizədlərə karyera imkanları təqdim edən, inkişaf etdirməyi hədəfləyən, yeni fikirlərə açıq olan və tərəqqiyə əsaslanan bir qrup şirkətidir.

İnsan resursları siyasətimizin təməli;

• Müxtəlifliyi, imkan bərabərliyini və iştirakı gücləndirən inklüziv bir iş mühiti yaratmaq

• Pozitiv, yenilikçi, yaradıcı və təşəbbüskar bir iş mədəniyyətini inkişaf etdirmək

• Dünya üçün yaxşı olanı hədəf alan davamlılıq anlayışını qurmaq

• Sosial məsuliyyət üçün könüllülüyü təşviq etmək

•  İnsan resursları prosesində texnologiyadan və rəqəmsallaşdırmadan səmərəli istifadə etmək

• Peşəkar və fərdi inkişafa əsaslanan təlim və inkişaf imkanları təqdim etmək

• Fərqli coğrafiyalarda və fərqli sosial-mədəni şərtlərdə iş aparmaq qabiliyyətinə sahib olmaq


Təlim Və Fərdi İnkişaf

Dəyişən şərtlərə uyğunlaşmaq və şirkətin uğurlu xəttini qorumaq üçün davamlı təkmilləşdirmə vacibdir. Davamlı inkişaf və işçi motivasiyasını təmin etmək, insan resurslarımızın bilik və səriştə səviyyəsini dünya standartları səviyyəsində saxlamaq önəmlidir. Bu istiqamətdə təlim ehtiyacları işçilərin peşə və fərdi inkişafı, cari və potensial vəzifələri nəzərə alınmaqla işçilər və onların rəhbərləri tərəfindən birlikdə müəyyən edilir və şirkət daxilində yaradılan illik təlim planında qarşılanır.

Performans Və Dəyərləndirmə

İşçilərlə rəhbərlik arasındakı əlaqə şirkət mədəniyyətinin əsas təməlini təşkil edir. Əvvəlcədən təyin olunmuş meyarlarla işçilərin iş performansının, səriştələrin qiymətləndirilməsində isə işçilərin davranışlarının ölçülməsi vacibdir.

İşə Qəbul Prosesi

Yaradıcı düşünə bilən, təchiz olunmuş, keyfiyyətə önəm verən və beynəlxalq iş anlayışına sahib olan ixtisaslı namizədlər, ya da təhsilə və öyrənməyə açıq olan yeni məzunlar seçilərək işə götürülür.

Staj İmkanları

Bayburt Grup daxilindəki ofis və inşaat sahələrində universitet və lisey şagirdlərinə təcrübə imkanları təqdim olunur. Təcrübə proqramları gələcəkdə potensial işçilərimiz ola biləcək tələbələrə, iş mühiti və şirkət mədəniyyətimizi tanıma imkanı verərək onlara rəhbərlik etmək məqsədi daşıyır.

Çerez Kabul