İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Bayburt Grup, değerli yetenekleri bünyesine kazandırırken ilgili pozisyonlar için en uygun adayları işe alım sürecine dahil etmeyi hedefler.

Bayburt Grup yeni mezunlara ve alanlarında deneyime sahip adaylara kariyer fırsatları sunan, geliştirmeyi yetiştirmeyi hedefleyen, yeni fikre açık ve ilerlemeyi esas alan bir grup şirketidir.

İnsan kaynakları politikamızın temeli;

• Çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve katılımcılığı pekiştiren kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmak

• Pozitif, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir iş kültürü geliştirmek

• Dünya için iyi olanı hedefleyen sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmek

• Toplumsal sorumluluk için gönüllüğü teşvik etmek

• İnsan kaynakları sürecinde teknoloji ve dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmak

• Mesleki ve bireysel gelişimi esas alan eğitim ve gelişim fırsatları sunmak

• Farklı coğrafyalarda ve farklı sosyokültürel şartlarda iş yapabilme yetkinliğine sahip olmak


Eğitim Ve Kişisel Gelişim

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Sürekli gelişmeyi ve çalışan motivasyonunu sağlamak, insan kaynaklarımızın bilgi ve yetkinlik seviyesini dünya standartları seviyesinde tutabilmek esastır. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan yıllık eğitim planları çerçevesinde karşılanır.

Performans Ve Değerlendirme

Personeller ve üst yönetim arasındaki geribildirimler şirket kültürünün önemli bir temel taşını oluşturmaktadır. Önceden tanımlanmış kriterlerle, çalışanların iş performanslarının ölçülmesi; yetkinlik değerlendirmesinde ise çalışan davranışlarının ölçümlenmesi esastır.

İşe Alım Süreci

Yaratıcı düşünebilen, donanımlı, kaliteye önem veren ve uluslararası iş yapabilme anlayışına sahip, nitelikli adaylar ya da eğitime ve öğrenmeye açık yeni mezunlar seçilerek istihdamı sağlanır.

Staj Olanakları

Bayburt Grup bünyesindeki ofis ve şantiyelerde, üniversite ve lise öğrencilerine staj olanakları sunulmaktadır. Staj programları, gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere iş ortamını ve şirket kültürümüzü tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.

Çerez Kabul