İSG POLİTİKAMIZ

Bayburt Grup olarak, ISG performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlayarak, tüm çalışanlarımızın, faaliyetlerimizlerden etkilenecek kişilerin sağlığını ve iş güvenliğini garanti altına almak, şirket başarımızın temel öğesini oluşturmak birinci önceliğimizdir. Buna bağlı olarak temel ilkelerimiz,


• Yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasalar ve yönetmeliklere uyarak etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak,

• ISG yönetim sistemini sürekli iyileştirerek çalışanlarımız için güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak,

• Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri ve riskleri daima önceden belirlemek ve önlem almak,

• Çalışanlarımızı sürekli eğiterek ve bilinçlendirerek sıfır kaza hedefine ulaşmak,

• Projelerimizde, geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamaktır.

Çerez Kabul