İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

BAYBURT GRUP AŞ (Bundan sonra “Şirkət” adlandırılacaqdır) bu veb səhifəsinin içində olan məlumatların dəqiqliyini təmin etmək üçün lazımi səy göstərir, amma veb səhifədə olan məlumatların dəqiqliyi və bütövlüyü ilə bağlı heç bir zəmanət vermir. Şirkət veb səhifəsində olan məlumat və ya elan edilmiş xidmətlərlə bağlı xəbərdarlıq etmədən istənilən vaxt dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.

Veb səhifəsindəki məlumatlar heç bir şərt, zəmanət və ya digər oxşar şərtlər olmadan “olduqları kimi” təqdim olunur. Şirkət bu istiqamətdə və qanunların icazə verdiyi dərəcədə qənaətbəxş keyfiyyət qanunlarının nəzərdə tutduğu şərtlər, bu veb saytla əlaqəli hüquqi bildiirşlər üçün hər hansı bir təsiri ola biləcək məqsədə uyğunluq və ağlabatan qayğı və bacarıqların istifadəsi daxil olmaqla, amma bunlarla məhdudlaşmamaq şərtilə hər cür ifadələri, zəmanətləri, şərtləri və digər halları rədd edir.

Bu veb səhifəsində olan məlumatlar hissələr və ya hər hansı bir məhsul və ya xidmət haqqında hər hansı bir investisiya üçün və ya burda qeyd olunanların ticarəti üçün və ya şirkət və ya başqa hər hansı bir firma ilə müqavilə bağlamağa dəvət etmək üçün deyil.

Şirkətin və ya veb səhifəsində istinad edilən hər hansı başqa bir şirkətin əvvəlki və gələcək performansları üçün bir bələdçi kimi qəbul edilməməlidir. Səhm qiymətləri və onlardan əldə olunan gəlirlər artmaqla yanaşı azala da bilər və və investorlar əvvəldə qoyduqları məbləğləri kompensasiya etməyə bilərlər.

Hər hansı bir üçüncü tərəfə aid bir mülkiyyət bildirişi və başqa bir şəkildə göstərilən hallar istisna olmaqla, şirkət veb saytında yayımlanan məzmunlarla bağlı müəllif hüquqlarına malikdir. Bundan əlavə, şəkillər, ticarət nişanları və digər markalar başqa intellektual mülkiyyət hüquqları qanunları ilə qorunur və müvafiq sahiblərinin yazılı təsdiqi olmadan heç bir şəkildə çoxaldıla və ya sahiblənilə bilməzlər. Hər hansı bir səhifədə yerləşdirilmiş bir bildiriş vasitəsi ilə xüsusi olaraq qadağan edilmədiyi təqdirdə müvafiq əmlak bildirişlərinin və/və ya rədd cavablarının hər birinin bir nüsxəsi müvafiq sənədlərə əlavə olunmaq şərti ilə hər hansı bir veb səhifəni şəxsi istifadəniz üçün yazmaq hüququnuz var. Başqa hər hansı bir şəkildə istifadə edilmələri qadağan olunmuşdur.

Bu veb səhifəsindəki digər üçüncü tərəf olan veb səhifələrinə keçidlər sadəcə sizin rahatlığınız üçün verilir. Bu keçidlərdən istifadə edərkən bu veb səhifəsi ilə əlaqənizə son qoyulur. Şirkət bu üçüncü tərəf saytlarının hamısını araşdırmayıb və bu veb saytlara, onların məzmununa və ya mövcudluğuna nəzarət etmir və ya onlar üçün hər hansı bir məsuliyyət daşımır. Bu səbəbdən şirkət bu səhifələrlə və ya bu səhifələrdə tapılan hər hansı bir materialla və ya bunların istifadəsindən yarana biləcək nəticələrə dair heç bir məsuliyyət daşımır və ya hər hansı bir açıqlama vermir. Bu veb səhifəsində bağlantısı olan hər hansı bir üçüncü tərəf veb səhifəsinə daxil olmaq qərarına gəldiyiniz təqdirdə, məsuliyyətin tamamilə sizə aid olduğunu bilərək etməlisiniz.

Şirkət hər hansı bir üçüncü tərəf (səhifənin yaradılmasında, istehsalında, saxlanmasında və ya təqdimatında iştirak etsin və ya etməsin) və ya şirkətin qrup şirkətlərindən hər hansı biri və ya məmurları, direktorları, işçiləri, səhmdarları və ya bunların hər hansı birinin nümayəndələri (müqavilə də daxil olmaqla hər hansı bir şəkildə hər hansı bir iş fasiləsindən və ya bununla bir şəkildə əlaqəli olaraq yarana biləcək hər cür zərər və ziyan və ya haqlı olsa da, olmasa da (diqqətsizlik də daxil olmaqla) hər növ birbaşa və ya dolayı, cərimə və ya bunun nəticəsində yarana biləcək zərər və ziyanlar və ya hər hansı bir gəlir, mənfəət, nüfuz, məlumat, müqavilə, pul istifadəsi itkisi də daxil olmaqla) veb səhifəsi ilə və ya istifadəsi ilə əlaqəli olaraq istifadəsinin imkansızlığı ilə və ya veb səhifəsinin və ya bu veb səhifəsində keçid linki olan hər hansı bir səhifənin və ya bu səhifələrdə olan materialları istifadəsindən qaynaqlanan və bu veb səhifəsinə girişinizdən, istifadənizdən, və ya göz gəzdirməyinizdən və ya bu veb səhifəsindən və ya bu veb səhifəsində keçid linki olan hər hansı bir veb səhifəsindən hər hansı bir material yüklədiyinizdən ötrü komputer donanımlarınızı, proqram təminatlarınızı, məlumatlarınızı və ya digər mülkiyyətlərinizə təsir edə biləcək viruslara görə yarana biləcək zərər və ya ziyanlar da daxil olmaqla sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin əleyhinə meydana gələ biləcək hər hansı bir miqdarda və ya növdə hər cür ziyana və ya itkiyə qarşı hər hansı bir məsuliyyəti və ya öhdəliyi rədd edir.

Çerez Kabul