47 Yılı geride bırakırken...

Hayatımızın ilk penceresinin açıldığı “aile” kurumunu ayakta tutan sağlıklı ilkeler, gelenekler, rutini olan davranışlaro kurumun uzun soluklu yaşamasını sağlarlar. Bir kurum, yaşayan bir organizma olarak tarif edilirken, tıpkı insanlar gibi duygusal ve sosyal hayata sahip olarak ve daha çok. çalışarak, gayret göstererek, bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal zekasını geliştirmesi beklenir.

Rekabetçi dünyada ayakta kalabilmek için ön şart öğrenmek ve gelişmektir. Bir taraftan ürün ve hizmetlerin kalitesini geliştiren dış öğrenmeyle kurumun kendisine güveni ve morali güçlenirken, diğer taraftan iç gelişmeyi sağlayan öğrenmeyle yaratıcılık harekete geçirilir. Kurumsal güçlükleri bilmek, kurumsal duyguların farkında olmak ve bu farkındalığı; açıklık, güven ve onur ile karakterize edilen bir kurum kültürü için kullanmak, kurumların başarılı olmasında önemli rol oynar.

Mal ve sermayenin ülkeler arası serbestçe dolaşabildiği bir dönemde, kurumların dünya standartlarını tutturması ve bunun için “küresel” atılım stratejileri hazırlaması ve bu stratejilerinin de sonuç verebilmesi için ortaya koyduğu hedeflerinin de muhakkak iddialı olması gerekir,1974 yılında Kıyası Şentürk ve Bayram Şentürk, kurum oluşturma çabalarını başlattıklarında rekabetçi dünyada ayakta kalabilen, iç ve dış öğrenmeyi barındıran, küresel atılımı sağlayan ve sağlıklı ilkeleri ile dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen stratejileri belirlemişlerdir.

Bayburt İnşaat, Bayburt Enerji, Ankabay Sigorta Aracılık Hizmetleri,Agrobay Seracılık firmaları bu stratejiler doğrultusunda oluşan, bugünkü görev ve sorumluluklarını kurulacak diğer şirketlerle geleceğe taşıyacak olan grup şirketleridir.

Taahhüt, akaryakıt satış ve işletmeciliği, sigorta ve aracılık hizmetleri, danışmanlık, iç ve dış ticaret, petrol ve türevleri dağıtımı, yaş sebze ve meyve üreticilik faaliyetleriyle geniş bir yelpaze içinde yüklenimlerini zamanından önce yerine getirme, büyük projelere imza atma, ülke ekonomisine katkı ve katma değer sağlama, kalifiye eleman yetiştirme ve çalıştırma çabaları bugün olduğu gibi yarın da yeni sektör, yeni şirket faaliyetleriyle devam edecektir. Her çalışanın sorumluluk aldığı, inisiyatif ve bağlılığa sahip, kurum kültürünü yaşatacak çalışanlarımızla, yeni nesil yönetici ve stratejilerimizle gelecek yıllara koşar adımlarla yürüyoruz.

Yurt içindeki bilgi ve birikimini yurt dışına taşıyan, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük proje ve işlere imza atacak olan grup şirketlerimiz yurt dışında da yaptığı işler ve hizmet kalitesinden dolayı adlarından söz ettireceklerdir. Nice başarılara, nice mutlu yıllara…

Ödül törenine Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Şentürk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Güngör Şentürk ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Şentürk bey katılmıştır. Başarı plaketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Abdurrahman Şentürk bey teslim almıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Abdurrahman Şentürk beyin firmamızın 42 firma içinde yer alması için gösterdiği çaba , emek ve başarıları grubumuz çalışanlarına büyük gurur yaşatmıştır.

Ülkemizin vizyonu grubumuzun vizyonu olup ülke içinde ve dışında yaptığımız ve yapacağımız işlerle ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ülke ekonomisine katkı yapmaya devam edeceğiz. Ödül törenine ait görselleri her zaman yanımızda olduklarına inandığımız iş ortaklarımız , kıymetli iş çevreleri , dostlarımız ve çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Çerez Kabul